Bli PAX-specialist i november

Bli PAX-specialist i november

I november 2022 kan psykologer gå instruktörsutbildningen i PAX i skolan inom ramen för sin specialistutbildning.

En efterfrågad nyhet är att instruktörsutbildningen i PAX i skolan nu är tillgänglig som specialistkurs för psykologer. Utbildningen ger behörighet som PAX-instruktör, men är mer omfattande än den ordinarie instruktörsutbildningen. Kursen ger en fördjupning i forskningen bakom PAX i skolan, hur den kan tolkas och värderas, samt hur den kan kommuniceras på ett lättfattligt vis.

Utbildningen startar i november 2022, och avslutas i maj 2023. Kursen kan väljas som fördjupningskurs i specialistutbildningen i psykologisk psykologi. Läs mer om utbildningen i det här informationsbladet, och anmäl dig nedan.