Instruktörsutbildning 8-9 november samt 10 december

Instruktörsutbildning 8-9 november samt 10 december

Nu är det bråttom om du vill utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola! Höstens utbildningsomgång två har platser kvar och sker den 8-9 november och 10 december. Den kommer att genomföras digitalt via Zoom. De som utbildar sig till instruktörer i slutet av höstterminen kan med fördel utbilda sina PAX-lärare i starten av vårterminen.

PAX-instruktörer utbildar och handleder PAX-lärare.

Läs mer och anmäl dig här: https://drive.google.com/file/d/1_WzfuFUyEbRU81QPEE8hrs_TR3Pe34AU/view?usp=sharing

Information finns även under fliken Att arbeta med PAX i skolan 

Behöver du mer info? Maila info@paxiskolan.se!