Välkommen till PAX i skolan!

PAX i skolan bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. I modellen introducerar läraren systematiskt olika verktyg som leder till ökat elevinflytande och praktiskt värdegrundsarbete.
Under våren 2017 slutfördes kulturanpassning och pilotstudie i samarbete med Karolinska institutet, med finansiering av Folkhälsomyndigheten och Länssstyrelsen i Stockholm. Rapporten kan laddas ner på sidan om forskning