Om oss

PAX i skolan

PAX i skolan är en modell för trygghet, glädje och studiero med gott vetenskapligt stöd. Modellen förvaltas internationellt av PAXIS Institute. Vi på PAX i skolan förvaltar den kulturanpassade svenska versionen av PAX. Detta innebär att vi utbildar och handleder lokala PAX-intruktörer på modellen för att skapa långsiktig hållbar implementering av PAX. Skolans PAX-instruktör utbildar, handleder och stödjer lärarna i deras jobb med PAX. Vårt mål är att PAX ska ges på ett sätt som skapar en trygg och positiv lärandemiljö för elever i PAX-klasser.

Vi som jobbar med PAX i Sverige

  • Gustav Nilsson, verksamhetsansvarig
  • Johanna Milz, kommunikation- och materialansvarig
  • Nathalie Riddarlans, Trainer

För att komma i kontakt med oss, maila info@paxiskolan.se

Personer som var engagerade i pilotstudien kring PAX i Sverige

Magnus Johansson (projektledare), Emma Gertzell, Tobias Rasmussen, Johanna Enö Persson, Gustav Nilsson, Ata Ghaderi (forskningsansvarig), Pia Enebrink, Kajsa Lönn Rhodin, Martin Karlberg.

PAX i skolan förvaltas i Sverige av Vestigio, en ideell förening som verkar för spridning av förebyggande och hälsofrämjande insatser för ett bättre samhälle, i samarbete med PAXIS Institute.

Vestigios styrelse

  • Emma Gertzell, styrelseledamot och ordförande
  • Johanna Enö Persson, styrelseledamot
  • Gustav Nilsson, styrelseledamot
  • Tobias Rasmussen, styrelseledamot

Följ gärna PAX i skolan på facbook: https://sv-se.facebook.com/paxiskolan/