Blogg

PAX I skolan – PAX vision

Skolan är ofta en svår plats att orientera sig i för elever med AST. Detta visar sig bland annat i att elever med AST är överrepresenterade kring problematisk skolfrånvaro. Det är vanligt med utmaningar kopplade till svårigheter att förstå vad som ska hända eller vad som förväntas i olika situationer.

Läs mer

PAX Överraskningspåse

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen nästa instruktörsutbildning av stapeln!

Läs mer

Välkommen till ett webbinarium med rektor Linnea Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullskolan och aktuell med boken Att vända en skola.

Läs mer

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av höstterminen går höstens instruktörsutbildningar av stapeln. Anmäl dig och bidra till trygghet och studiero i svensk skola!

Läs mer

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln!

Läs mer

Arbetar du inom elevhälsan, är lärare eller rektor som vill främja trygghet och studiero i lågstadiet? Då är du varmt välkommen att delta vid PAX i skolans Webbinarium som kommer hållas tillsammans med en rektor och en lärare från Malmsjöskolan

Läs mer

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet.

Läs mer

PAX i Skolan

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsens lista på program som används för att förebygga brott.

Läs mer

Hur skapar skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Läs mer

Om du vill komma igång med PAX i skolan i din kommun finns det möjlighet att söka medel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om medel till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen handlar om att ge kommuner och län medel till insatser som främjar psykisk hälsa.

Läs mer

10/31