Blogg

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av höstterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen höstens instruktörsutbildningar av stapeln!

Läs mer

Arbetar du inom elevhälsan, är lärare eller rektor som vill främja trygghet och studiero i lågstadiet? Då är du varmt välkommen att delta vid PAX i skolans Webbinarium som kommer hållas tillsammans med en rektor och en lärare från Malmsjöskolan

Läs mer

I november 2022 kan psykologer gå instruktörsutbildningen i PAX i skolan inom ramen för sin specialistutbildning.

Läs mer

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet. Minervastudien Minervastudien är en randomiserad kontrollerad studie av metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet på lågstadiet. De lärare som deltar i studien kommer att få arbeta med ett digitalt läromedel som heter Count on me! och ett arbetssätt för trygghet och studiero, nämligen PAX i Skolan. Studien riktar sig till lärare som undervisar i åk 1 och 2. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera de två programmens effekter på lärarnas arbetsmiljö, samt elevernas studiemiljö och välmående, inlärning och matematiska färdigheter. Skolorna kommer slumpvis delas in i antingen den grupp som börjar med Count on me! eller med PAX i Skolan. I båda grupperna kommer lärarna inledningsvis få utbildningen i metoden och därefter handledning…

Läs mer

PAX Vision

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln! Utbildningen kommer att ske både på plats i Stockholm och online via Zoom.

Läs mer

PAX i Skolan

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsens lista på program som används för att förebygga brott.

Läs mer

PAX i skolan

Höstens utbildningsomgång två har platser kvar! Den kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Läs mer

Hur skapar skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Läs mer

Om du vill komma igång med PAX i skolan i din kommun finns det möjlighet att söka medel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om medel till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen handlar om att ge kommuner och län medel till insatser som främjar psykisk hälsa.

Läs mer

World Anti Bulling Forum

WABF är en internationell konferens kring hur vi kan motverka mobbning. På konferensen finns möjlighet att dela erfarenheter och möta andra som jobbar mot mobbning och höra om forskning.

Läs mer

10/31