Blogg

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av höstterminen går höstens instruktörsutbildningar av stapeln. Anmäl dig och bidra till trygghet och studiero i svensk skola!

Läs mer

Välkommen till ett webbinarium med rektor Linnea Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullskolan och aktuell med boken Att vända en skola. Under webbinariets gång kommer du att få veta mer om hur det var på Hammarkullskolan när Linnea började, vad PAX i skolan är och vilken roll det spelat i Hammarkullskolans utveckling. Målgrupp för webbinariet är elevhälsopersonal, lärare och rektorer som vill främja trygghet och studiero på sina skolor. För den som vill läsa på förhand rekommenderas hennes bok, ett debattinlägg av Linnea och du kan följa henne på X (Twitter) under namnet @rektor_linnea Datum och tid: 12 oktober kl 8-10 Webbinariet är kostnadsfritt. Anmäl dig i formuläret nedan Läser in …

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln!

Läs mer

Arbetar du inom elevhälsan, är lärare eller rektor som vill främja trygghet och studiero i lågstadiet? Då är du varmt välkommen att delta vid PAX i skolans Webbinarium som kommer hållas tillsammans med en rektor och en lärare från Malmsjöskolan

Läs mer

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet.

Läs mer

PAX i Skolan

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsens lista på program som används för att förebygga brott.

Läs mer

Hur skapar skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Läs mer

Om du vill komma igång med PAX i skolan i din kommun finns det möjlighet att söka medel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om medel till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen handlar om att ge kommuner och län medel till insatser som främjar psykisk hälsa.

Läs mer

World Anti Bulling Forum

WABF är en internationell konferens kring hur vi kan motverka mobbning. På konferensen finns möjlighet att dela erfarenheter och möta andra som jobbar mot mobbning och höra om forskning.

Läs mer

PAX i skolan

En ny svensk forskningsöversikt ger översikt kring strategier för att skapa studiero i klassrummet. Översikten beskriver vikten av att anpassa och utvärdera utifrån sina elever samt beskriver stöd för att skapa positiva relationer, ge tydliga förväntningar och struktur, aktivera eleverna samt stödja och möta beteenden.

Läs mer

10/29