Blogg

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln!

Läs mer

Arbetar du inom elevhälsan, är lärare eller rektor som vill främja trygghet och studiero i lågstadiet? Då är du varmt välkommen att delta vid PAX i skolans Webbinarium som kommer hållas tillsammans med en rektor och en lärare från Malmsjöskolan

Läs mer

I november 2022 kan psykologer gå instruktörsutbildningen i PAX i skolan inom ramen för sin specialistutbildning.

Läs mer

Foto av utbildningslokalen för en instruktörsutbildning i PAX i skolan

I slutet av höstterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen höstens instruktörsutbildningar av stapeln!

Läs mer

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet.

Läs mer

PAX Vision

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln! Utbildningen kommer att ske både på plats i Stockholm och online via Zoom.

Läs mer

PAX i Skolan

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsens lista på program som används för att förebygga brott.

Läs mer

PAX i skolan

Höstens utbildningsomgång två har platser kvar! Den kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Läs mer

Hur skapar skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Läs mer

Om du vill komma igång med PAX i skolan i din kommun finns det möjlighet att söka medel. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om medel till insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen handlar om att ge kommuner och län medel till insatser som främjar psykisk hälsa.

Läs mer

10/32