Författararkiv: PAX i skolan

Ett årskort på gym skapar inte en hälsosam livsstil, det krävs också att man tränar. På samma sätt fungerar främjande arbete, exempelvis PAX i skolan.

Läs mer

PAX i skolan

Det är nog sällan som så många har intresserat sig för vaccin som nu under den pågående corona-pandemin. En stor fördel med ett vaccin jämfört med ett läkemedel är att vaccinet skyddar oss från att bli sjuka från första början, eller åtminstone kraftigt minska allvarlighetsgraden i sjukdomen. Det är alltså en förebyggande insats, till skillnad från åtgärdande medicinering. Men den största vinsten med vaccin är inte skyddet för individen, utan skyddet för gruppen. Ju fler som vaccinerar sig desto färre individer sprider smittan, vilket minskar risken för sjukdom hos de mest sårbara individerna i samhället.   Men det är inte bara sprutor i armen som har den här förebyggande effekten. Något vi också lärt oss under pandemin är att vårt sätt att agera också kan påverka vår egen och andras hälsa. Typexempel under pandemin har varit fysisk distansering och handtvätt. Men även andra typer av problem kan förebyggas av våra handlingar.…

Läs mer

PAX Vision

I slutet av höstterminen har du möjlighet att bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Utbilda dig till PAX-instruktör!

Läs mer

utbildningsminister Anna Ekström

Idag, den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström Regeringens nationella plan för trygghet och studiero. Trygghet och studiero i skolan är viktig för hela samhällets utveckling, och vi på PAX i skolan välkomnar försök att strukturera det nationella arbetet kring arbetsklimatet för elever och lärare i skolan. PAX är en främjande och förebyggande modell som har gott stöd i internationell forskning för att skapa mer trygghet och studiero. I modellen finns verktyg som kan konkretisera arbetet kring elevmedverkan.

Läs mer

Ordmoln med värderingar

Magnus Johansson, Anthony Biglan och Dennis Embry beskriver i en artikel kulturen och komponenterna i PAX och hur de kan användas för att utveckla samhället.

Läs mer

Pax i skolan, Vision

Vårterminens instruktörsutbildning blev fullbokad. Här är nya datum för att ge så många som möjligt chansen att sprida trygghet och studiero!

Läs mer

Psykologifabriken

Oscar Henriksson är leg. psykolog, VD och grundare på Psykologifabriken. Han beskriver i en bloggpost de likheter han ser mellan deras arbete för framgångsrika team och PAX i skolans arbete med relationer i skolan.

Läs mer

Pax i skolan, Vision

I slutet av våren har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårterminens instruktörsutbildning av stapeln! De tre utbildningsdagarna är den 3-4 och 29 maj.

Läs mer

Barnpsykologerna

Vad betyder trygghet och studiero för elever i lågstadiet? Och hur får man ett klassrum som är på det sättet? Det är temat i avsnitt 112 av Barnpsykologerna.

Läs mer

Elevhälsopodden trygghet och studiero PAX i skolan

Vad innebär begreppen trygghet och studiero i skolan och hur kan man öka det? Lyssna när Elevhälsopodden gästas av Gustav Nilsson och Annika Laestadius

Läs mer

10/20