Gå instruktörsutbildning i maj!

Gå instruktörsutbildning i maj!

I maj har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen nästa instruktörsutbildning av stapeln!

Vad är en PAX-instruktör?

PAX-instruktörer utbildar och handleder PAX-lärare och är ofta exempelvis specialpedagoger och skolpsykologer inom elevhälsan. PAX är en modell för främjande arbete. De som utbildar sig till instruktörer i slutet av vårterminen kan med fördel utbilda sina första PAX-lärare i starten av höstterminen. Att utbilda sina lärare ingår i utbildningen, så se till att du har lärare som är intresserade när du anmäler dig till instruktörsutbildningen!

I höst ges utbildningen på två sätt: På plats i Gamla Stan i Stockholm och online via Zoom.

Läs mer och anmäl dig under fliken Bli instruktör!