Instruktörsutbildning i vår!

Instruktörsutbildning i vår!

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln!

Vad är en PAX-instruktör?

PAX-instruktörer utbildar och handleder PAX-lärare och är ofta exempelvis specialpedagoger och skolpsykologer inom elevhälsan. PAX är en modell för främjande arbete.

Det ingår i utbildningen att utbilda sina första PAX-lärare

De som utbildar sig till instruktörer i slutet av höstterminen kan med fördel utbilda sina första PAX-lärare i starten av vårterminen. Att utbilda sina lärare ingår i utbildningen, så se till att du har lärare som är intresserade när du anmäler dig till instruktörsutbildningen!

I Stockholm eller online

I vår ges utbildningen på två sätt: På plats i Gamla Stan i Stockholm och online via Zoom.

Psykolog under specialisering?

Instruktörsutbildningen ges också som kurs inom ramen för specialistordningen för psykologer. Utbildningen har primärt inriktningen pedagogisk psykologi. Hör gärna av dig med intresseanmälan! Specialistkursen går av stapeln om vi får tillräckligt med intresseanmälningar.

Datum och mer information

Läs mer och anmäl dig genom att klicka på någon av länkarna nedan. Då kommer du till ett informationsblad med en anmälningslänk längst ned:

Utbildning på plats i Stockholm (9-10 maj, 12 maj och 1 juni).

Utbildning online via Zoom (4-5 maj, 12 maj, 30 maj)

Information om vad det innebär att arbeta som PAX-instruktör finns även under fliken Att arbeta med PAX i skolan 

Anmäl dig direkt: