Etikettarkiv: inkludering

PAX I skolan – PAX vision

Skolan är ofta en svår plats att orientera sig i för elever med AST. Detta visar sig bland annat i att elever med AST är överrepresenterade kring problematisk skolfrånvaro. Det är vanligt med utmaningar kopplade till svårigheter att förstå vad som ska hända eller vad som förväntas i olika situationer.

Läs mer

1/1