Kategoriarkiv: Uncategorized

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet. Minervastudien Minervastudien är en randomiserad kontrollerad studie av metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet på lågstadiet. De lärare som deltar i studien kommer att få arbeta med ett digitalt läromedel som heter Count on me! och ett arbetssätt för trygghet och studiero, nämligen PAX i Skolan. Studien riktar sig till lärare som undervisar i åk 1 och 2. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera de två programmens effekter på lärarnas arbetsmiljö, samt elevernas studiemiljö och välmående, inlärning och matematiska färdigheter. Skolorna kommer slumpvis delas in i antingen den grupp som börjar med Count on me! eller med PAX i Skolan. I båda grupperna kommer lärarna inledningsvis få utbildningen i metoden och därefter handledning…

Läs mer

PAX Vision

I slutet av vårterminen har du möjlighet att utbilda dig till PAX-instruktör och bidra till trygghet och studiero i svensk skola. Då går nämligen vårens instruktörsutbildningar av stapeln! Utbildningen kommer att ske både på plats i Stockholm och online via Zoom.

Läs mer

PAX i Skolan

PAX i skolan ingår i Socialstyrelsens lista på program som används för att förebygga brott.

Läs mer

Hur skapar skapar vi utveckling hos elever? Lev Vygotskij skulle ha sagt att det skapas med hjälp av lagom utmaningar och stöd att klara dem. Detta är vad PAX handlar om.

Läs mer

PAX i skolan

Att öka färdigheter som gör individer mer motståndskraftiga mot att hamna i utanförskap liknar vaccinering, för exmpelvis självmord och psykiatriska diagnoser

Läs mer

5/5