Kom igång med PAX och hjälp forskningen

Kom igång med PAX och hjälp forskningen

Kommuner som vill komma igång med PAX i skolan har nu möjlighet att utbilda instruktörer till en låg kostnad inom ramen för en stor vetenskaplig studie – Minervastudien. Utbildningen sker i regi av Linnéuniversitetet.

Minervastudien

Minervastudien är en randomiserad kontrollerad studie av metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet på lågstadiet. De lärare som deltar i studien kommer att få arbeta med ett digitalt läromedel som heter Count on me! och ett arbetssätt för trygghet och studiero, nämligen PAX i Skolan.

Studien riktar sig till lärare som undervisar i åk 1 och 2. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera de två programmens effekter på lärarnas arbetsmiljö, samt elevernas studiemiljö och välmående, inlärning och matematiska färdigheter.

Skolorna kommer slumpvis delas in i antingen den grupp som börjar med Count on me! eller med PAX i Skolan. I båda grupperna kommer lärarna inledningsvis få utbildningen i metoden och därefter handledning under två terminer.  Forskargruppen kommer att följa klassen med observationer och skattningar under två terminer, och därefter kommer man som lärare få möjlighet att ta del av den andra metoden.

Minervastudien drivs från Linnéuniversitetet (som är forskningshuvudman), med psykologiprofessor Viktor Kaldo (viktor.kaldo@lnu.se) som ansvarig forskare. Även Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och KTH medverkar i studien. Läs mer om studien här.

Utbildning av PAX-instruktörer

ör de kommuner som väljer att delta i studien erbjuder Linnéuniversitet en uppdragsutbildning för instruktörer i PAX i skolan. Utbildningskostnaden blir kraftigt rabatterad, med motprestation att de blivande PAX-instruktörerna bidrar med rekrytering och förankring av skolor till studien. 

Målgruppen för uppdragsutbildningen är elevhälsopersonal med ett handledande uppdrag gentemot lärare. Vanligt är att skolpsykologer och specialpedagoger är PAX-instruktörer. 

Kommunen kan utbilda 2-3 instruktörer, beroende på hur många skolor som vill delta. Kostnaden ligger på ca 5 000 sek per blivande instruktör, plus moms och eventuella resekostnader (ordinarie pris 25 500 sek + moms). Övriga delar i studien, bland annat utbildning och licens i Count On Me, är helt kostnadsfritt.

Intresseanmälan

Vill du att din kommun ska vara med i Minervastudoen och ta del av erbjudandet om instruktörsutbildningen? Eller vill du veta mer om studien? Skriv ett mejl till Gustav.Nilsson@lnu.se.