Ordförande för utbildningsutskottet vill se mer förebyggande arbete i skolan