Storskalig satsning på PAX i Ljusdal

Storskalig satsning på PAX i Ljusdal
Olle af Klintberg i Ljusdal

Tidigare under våren kontaktades vi av skolpsykolog Olle af Klintberg i Ljusdals kommun, med en förfrågan om hur det skulle gå till att implementera PAX i hela kommunen. Det blev början på en väldigt spännande resa. Här kommer Olles ord om var de just nu efter den första etappen.

Involverar alla lågstadieskolor

Jag jobbar som skolpsykolog här i Ljusdals Kommun och sitter centralt tillsammans med en till psykolog och två specialpedagoger. Jag jobbar på uppdrag av skolledarna och det kan gälla utredningar, handledning, utbildningsinsatser etc.

Vi gör en stor satsning på alla lågstadieskolor i kommunen där vi utbildar en PAX-instruktör per skola samt två centralt placerade. Detta gör att vi har en stark grupp där vi kan stötta varandra i implementeringsarbetet och skapa förutsättningar för långsiktighet.

Fokus på de behov lärarna uttrycker

Jag blev intresserad både utifrån de fina resultaten som finns från forskningen men också för att verktygen är så konkreta. Jag kunde verkligen se att en implementering skulle kunna hjälpa de lärare som jag mötte i handledning eller på andra sätt. När jag läste om PAX så tyckte jag att det fanns svar på de frågor som lärarna ställde till mig.

Systematisk förankringsprocess

Förankringsprocessen började med att jag visade mina kollegor och min chef information om PAX. Sedan slängde jag ut krokar när jag träffade skolledare eller lärare. Jag lyckades bjuda in mig själv till en skolledarträff och fick köra en presentation med info om modellen och hur en implementering skulle kunna gå till. Efter det fick jag grönt ljus!

Mitt tips till andra som vill göra en liknande satsning: Var tålmodig! De som är satta att leda befinner sig ofta i en strid ström av information och därför måste man kunna vänta på rätt tillfälle för att det ska bli ett bra möte. Lägg ut krokar. Jag skrev ut information om PAX och lade i fikarummet så att de som ville kunde läsa.   

Finansiering till satsningen fick vi till genom en av medarbetarna på den administrativa delen som kom på att vi kunde använda statsbidraget Likvärdig skola för denna satsning. Detta gjorde att det var lättare för rektorerna att säga ja, eftersom det inte belastade deras budget.

Förväntansfull på resultaten

Närmast har vi rekrytering av första kullen PAX-lärare och sen kör vi första utbildningsdagarna i september!

Det jag ser fram emot med den här satsningen är våra observationstillfällen om tre år när jag kommer in i klassrum som jobbar med alla PAX-verktygen fullt ut och jag kan se lärare och elever som kan lägga tiden på intressanta, roliga och lärorika aktiviteter!