Skolpolitikern: Mer förebyggande arbete i skolan

Skolpolitikern: Mer förebyggande arbete i skolan

Skolvärlden rapporterar om Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Matilda Ernkrans besök på Kästaskolan i Huddinge. Hon var där för att se hur de jobbar med PAX i skolan. Där träffade hon PAX i skolans verksamhetsledare Gustav Nilsson och lärarna Annie Stenfeldt och Lina Partti som använder med PAX.

Trygghet och studiero med PAX utan att läraren höjer rösten

Mailda Ernkrans nämnde att man måst hitta sätta att jobba förebyggande i skolan för trygghet och studiero, med PAX i skolan som ett exempel. Hon tyckte att det var spännande att se hur Pax bidrog till ett tydligt ledarskap och struktur i klassrummet. Hon berörde att det ger större möjligheter för barnen att faktiskt kunna koncentrera sig och ta till sig av de kunskaper de behöver. Det var tyst och lugnt, utan att läraren behövde höja rösten alls.

Lärarstress minskar

Artikeln omnämner att pilotstudien visade minskade störande och ofokuserat beteende och minskad lärarstress. Läraren Lina Parti beskriver att PAX i skolan minskat hennes stress och lett till ökad arbets och studieo både för henne och eleverna.

Det är en utmaning att sprida goda exempel som PAX i skolan

Matilda Ernkrans hoppas att fler inspireras av sådana här typer av modeller, och tror att det är ett behov hos svensk skola. Det är en utmaning att sprida goda exempel i ett decentraliserat skolsystem, och att det gör att staten behöver ta ett större ansvar, enligt Ernkrans. Det måste finns fler skolor och klasser som skulle ha nytta av Pax-verktyget, eller liknande verktyg som jobbar med det tydliga ledarskapet.

Vi på PAX i skolan uppskattar Matilda Ernkrans engagemang och hoppas på att fler politiker får upp ögonen för inkluderande och demokratiska modeller för ledarskap i klassrummet. Läs gärna mer i Skolvärldens artikel genom att följa länken: https://skolvarlden.se/artiklar/metoden-hyllas-efter-besoket-fler-skolor-skulle-ha-nytta-av-det