SVT Nyheter besöker PAX-klassrum i Kalix

SVT Nyheter besöker PAX-klassrum i Kalix

SVT Norrbotten besökte läraren Lisa Pettersson vid Djuptjärnsskolan i Kalix.

Djuptjärnsskolan har tre lågstadielärare som utbildats och handleds av sin skolpsykolog Victoria Maaherra. Lisa Pettersson beskriver för SVT att PAX består av 10 verktyg och visar i klippet de två verktygen PAX Lyssna och PAX Vision.

Eleverna känner sig tryggare med PAX

Läraren Lisa Pettersson beskriver att de fått bättre studiero med PAX och att de fått ett bättre klimat. Detta har gjort att fler elever känner sig trygga.

Vi på PAX är glada att PAX i skolan kan hjälpa fler elever att uppleva trygghet och studiero. Läs och se gärna inslaget här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/studiero