Den lågaffektiva rektorn om PAX i skolan

Den lågaffektiva rektorn om PAX i skolan

Linnéa Lindquist arbetar som rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Angered. Hon drivs av att göra skillnad och alltid behålla tron på det kompetenta barnet. Hon bloggar om att leda inkluderingsarbete på skolan och ett förändrat kunnande kring de elever som utmanar extra mycket. Hon driver nätverket ”lågaffektiva pedagoger” i Angered som syftar till att utveckla arbetet med trygghet och studiero utan att fokusera på ordningsregler.

Skeptisk till Pax i skolan till en början

Linnéa har skrivit om arbetet med PAX i skolan på Hammarkullsskolan. Hon blev introducerad för PAX i skolan av sin skolpsykolog och att hon var till en början skeptisk. Hennes intresse väcktes av studier och utvärderingar av PAX. 

Rätten att öva på självreglering

Linnéa betonar också vikten av att öva på de färdigheter som PAX stödjer, självreglering, koncentration. I många fall vid svårigheter med uppförande fokuserar vi ofta på att korrigera medan vi borde ge möjlighet att öva. På samma sätt som elever får öva om de inte kan läsa eller räkna multiplikation bör elever få öva på att koncentrera sig och att förhålla sig socialt till en grupp.

PAX-verktygen leder till tydlighet

Det gynnar alla elever i klassrummet om det är lugnt och tydligt vad alla ska göra. Verktygen gör att läraren blir mer konsekvent, t.ex. när en behöver elevernas uppmärksamhet och blåser i munspelet. Linnéa betonar också vikten av att eleverna är med och bestämmer hur de vill ha det tillsammans i klassrummet.

Vikten av utvärderingar

Linnéa beskriver också vikten av läsa studier och utvärderingar innan en väljer vad en inför för modeller på sin skola. PAX har passat bra för hennes elevgrupp och i linje med pilotstudiens resultat upplever lärarna minskad stress och arbetsbelastning.

Läs gärna Lågaffektiva rektorns blogginlägg här: https://pedagog.goteborg.se/den-lagaffektiva-rektorn/2020/01/14/pax-for-arbetsro/