PAX för lärarnas arbetsmiljö

PAX för lärarnas arbetsmiljö

I en intervju av Skolvärlden resonerar verksamhetsledaren för PAX i skolan, Gustav Nilsson, om hur PAX kan vara en del i att förbättra arbetsmiljön för lärare.

Pax i skolan påverkar studiero och stress

Införs PAX i lågstadiet hjälper det eleverna tidigt att lära sig självreglering och gruppreglering. Detta skapar studie- och arbetsro för lärare och elever. PAX i skolan kan bidra till större likvärdighet över landet. Det är också ett sätt att förebygga ohälsa bland unga.

Läs intervjun här: https://skolvarlden.se/artiklar/psykologen-sjukskrivningarna-hos-larare-skulle-minska