Skolvärlden om hur PAX minskar stress för lärare

Skolvärlden om hur PAX minskar stress för lärare

Skolvärlden besökte Gärdesskolan för att se hur läraren Maria Lychnell använder PAX i sitt klassrum. Hon berättade bland annat om hur hon märkt att hennes egen arbetsro påverkats positivt av PAX. Hon beskriver i artikeln minskad stress, vilket är i linje med den svenska pilotstudiens resultat.

Eleverna är delaktiga i PAX i skolan

Skolan har jobbat med PAX i skolan i hela lågstadiet i ett år och Maria Lychnell har märkt att elverna kan fokusera under längre perioder. Det skapar goda förutsättningar för inlärning. Eleverna är kontinuerligt med och bestämmer hur de vill att det ska vara i klassrummet, och den delaktigheten motiverar eleverna att kämpa för studiero.

Viktigt att PAX i skolan har forskningsstöd

Maria Lychnell tycker också att det är viktigt att PAX i skolan har tydligt forskningsstöd. Hon tycker att det ör viktigt att skolan implementerar ny forskning i klassrummen.

Ulla-Britt Sirkka, specialpedagog och Pax-instruktör på skolan poängterar att PAX i skolan leder till ökad arbetsro för lärare och studiero för eleverna. Hon tror att spridning av PAX i skolan skulle leda till bättre skolresultat

Läs artikeln här: skolvarlden.se/…/pax-metoden-hjalper-lararna-till-battre-arbetsmiljo