Psykologifabriken ser likheter med PAX i skolan

Psykologifabriken ser likheter med PAX i skolan

Oscar Henriksson är leg. psykolog, VD och grundare på Psykologifabriken. Han beskriver i en bloggpost de likheter han ser mellan deras arbete för framgångsrika team och PAX i skolans arbete med relationer i skolan.

Psykologifabriken

Psykologifabriken hjälper till att stötta och utveckla lyckliga organisationer De fokuserar bland annat på att kartlägga och utveckla företag och organisationer kring principer för framgångsrika team. De består av organisationspsykologer och har också det digitala verktyget Habitud.

Likheter mellan Psykologifabrikens arbetssätt och PAX

Att få till ett tryggt samspel med sina klasskamrater är viktigt för att vi ska må bra och kunna fokusera på skolan. På samma sätt är det för kollegor i team. Oscar på Psykologifabriken ser likheter mellan deras arbete med teamutveckling på Psykologifabriken och PAX i skolan. Han beskriver att deras arbetssätt går ut på att tillsammans definiera hur man vill utvecklas som grupp, och sedan träna på små färdigheter som tillsammans bildar mer positiva interaktioner. Att träna på positiva interaktioner och därmed trivas bättre tillsammans är grunden också i PAX i skolan. Båda arbetssätten handlar också om att se de framsteg som görs och fira dem. Inget framsteg är för litet för att fira! 

Insatser som bygger på forskning

Oscar har tillsammans med kollegor skrivit boken Ensam eller stark som innehåller 8 principer för framgångsrika team med stöd i forskning. Boken blev utsedd till Årets projektledarbok 2017. Han lyfter att PAX i skolan bygger på internationell forskning och har stöd i svensk kontext i form av den mindre pilotstudien från 2017. Han nämner också artikeln med läraren Maria Lychnell i Skolvärlden.

Både vuxna och barn behöver positivt samspel

Vi på PAX tycker att det är kul att se hur samma typ av strategier kan fungera både för relationer mellan elever och för vuxna som jobbar i team. Både vuxna och barn mår bra av att hjälpas åt att definiera hur vi vill ha det med varandra och att utvecklas i små steg tillsammans med fokus på positiva interaktioner.

Läs gärna Psykologifabrikens blogginlägg här: https://www.psykologifabriken.se/pax-i-skolan/