Samtal om PAX i skolan i podden Barnpsykologerna

Samtal om PAX i skolan i podden Barnpsykologerna

Vad betyder trygghet och studiero för elever i lågstadiet? Och hur får man ett klassrum som är på det sättet? Det är temat i avsnitt nummer 112 av podden Barnpsykologerna. Där kan du höra hur programledaren Lars Klintwall intervjuar vår verksamhetsledare Gustav Nilsson om PAX i skolan. 

Podden barnpsykologerna

Barnpsykologerna är en podd som tar upp spridda teman som handlar om barn och psykologi. Den är intressant för alla som har ett intresse i psykologi och barns utveckling, kanske framför allt för föräldrar och skolpersonal. Podden drivs av ett par psykologer som, hör och häpna, har erfarenhet av att arbeta med barn; Lars Klintwall är lektor på Stockholms universitet och har forskat på hur man kan hjälpa barn med autism. Liv Svirsky är leg psykolog, leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning, specialist i klinisk psykologi och har lång erfarenhet av att arbeta med barn. 

Väl förberedda barn har lättare att arbeta självständigt

Under just detta avsnitt av podden samtalade Lars och Gustav om hur lärare kan hjälpa elever att bli trygga i klassrummet. En artikel som dök upp i samtalet var en artikel av Claire Cameron som kortfattat går ut på att lärare som lägger mycket tid på att ge struktur och hjälpa eleverna att förstå vad de förväntas göra och hur, tenderar att över tid kunna ägna mer tid åt eget arbete senare under läsåret. Det lönar sig helt enkelt i längden att arbeta med att de sociala färdigheterna i klassrummet. 

PAX i skolan ger studiero

Under poddavsnittet  diskuterades även hur PAX kan vara ett sätt att arbeta med tydliga förväntningar i klassrummet, på ett sätt som är lekfullt och roligt för eleverna. En av de genomgående ingredienserna i PAX som lyftes fram i samtalet var vikten av att låta eleverna öva på att möta de förväntningar som finns i klassrummet. Om man gör det på ett strukturerat sätt, så som det är tänkt i arbetet med PAX, har man chans att få den typ av flyt i klassrummet som beskrivs i Claire Camerons artikel, vilket leder till mer tid med eget arbete för eleverna. 

Tack Lars för ett fint samtal! Vill du läsa mer om hur arbetet med PAX kan påverka arbetsmiljön för lärare kan du läsa mer om det i en artikel i Skolvärlden.