Samtal om trygghet och studiero i Elevhälsopodden

Samtal om trygghet och studiero i Elevhälsopodden

Vad innebär begreppet trygghet och studiero i skolan, egentligen? Och hur kan man arbeta för att få till det? Det är ett tema som ett avsnitt i podden Elevhälsopodden avhandlar. Där deltar bland annat Gustav Nilsson, som är verksamhetsledare för PAX.

Elevhälsopodden

Elevhälsopodden drivs av skolpsykologen Henrik Boström, som ett samarbete mellan Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet.  Podden vill inspirera all personal i skolan att tillsammans jobba för en bättre elevhälsa. Den tar upp alla möjliga teman som har med elevhälsa att göra, i alla delar av skolan som verksamhet. Podden har gästats av en lång rad spännande personer, och vi rekommenderar varmt att kika igenom listan över tidigare avsnitt. Det här avsnittet hade två gäster: Gustav Nilsson, verksamhetsledare för PAX i skolan samt psykologen Annika Laestadius, som arbetar som skolpsykolog i Södertälje kommun och har en lång erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande (LAB) och proaktiv problemlösning (CPS).

Trygghet och studiero

I avsnittet diskuterar Annika Laestadius och Gustav Nilsson trygghet och studiero. De pratar i avsnittet kring om det går att mäta och se studiero respektive trygghet. Båda är överens om att trygghet är svårare att se och höra än studiero. 

Viktiga faktorer som Laestadius och Nilsson nämner är det pedagogiska ledarskapet, goda relationer och fysisk lärmiljö. Att ha dialog med eleverna, inte minst med dem som har svårt i skolan nämns också som viktigt.

Öva med möjlighet att lyckas

Annika Laestadius nämner att det är viktigt att lägga tid på att träna sociala, och inte bara akademiska färdigheter. Hon betonar att det också är viktigt att anpassa kraven till eleverna. Nilsson tillägger att det viktigt att kraven är rimliga utifrån nuvarande förmåga samt hur mycket stöd de vuxna har möjlighet att ge.

Vi på PAX uppskattar dialogen kring trygghet och studiero som är så centralt för att barnen i våra skolor ska lära sig mycket och må så bra som möjligt, på både kort och lång sikt. Lyssna gärna på avsnittet här: https://pedagog.uppsala.se/poddar/elevhalsopodden/