World Anti-Bullying Forum (WABF) 2021

World Anti-Bullying Forum (WABF) 2021

WABF är en internationell konferens kring hur vi kan motverka mobbning. På konferensen finns möjlighet att dela erfarenheter och möta andra som jobbar mot mobbning och höra om forskning. Konferensen har nedsatt pris för dem som informationen är viktigast för: lärare till barn och ungdomar.

Det är tredje gången WABF anordnas och denna gång sker konferensen i Stockholm med möjlighet att delta via distans. Konferensen äger rum den 1-3 november i år. Målet med konferensen är att sprida kunskap för att tillsammans förbättra antimobbningsarbetet för att minska psykiskt och fysiskt våld mellan barn.

Friends och Partnerskap mot mobbning

WABF arrangeras i ett samarbete mellan  Friends och Partnerskap mot mobbing. Friends är en organisation som jobbar för att minska mobbning och diskriminering. De menar att förebyggande insatser baserade på är det bästa sättet att stoppa mobbning. Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet.

Partnerskap mot mobbning är ett samarbete mellan den norska regeringen och fjorton andra organisationer som delar en vision om inkluderande inlärningsmiljöer som är fria från mobbning. De jobbar för att öka kompetens och samarbete i förskola, skola och föreningar.

Förebyggande insatser baserade på forskning

WABF är  tänkt att samla forskare och praktiker som jobbar mot mobbning för att dela information och erfarenheter om vad som fungerar. Det kommer att ges presentationer om vad forskning och beprövad erfarenhet kan säga oss i arbetet mot mobbning och diskriminering. Vi på PAX uppskattar fokuset på att utgå från forskning i jobbet med att öka barns trygghet. Vi delar också insikten att det är viktigt att jobba förebyggande för att barn ska få så trygg miljö som möjligt. Barns trygghet är för viktig för att inte jobba forskningsbaserat och förebyggande!

De som oftast jobbar direkt med att minska mobbning är lärare och pedagoger på skolor. Dessa kan delta på konferensen till nedsatt pris!