Blogg

Pedagogsajten Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan alla kommuner inom Familjen Helsingborg. De har skrivit om sitt arbete med PAX i skolan. På vilket sätt är PAX som att gå till gymmet?

Läs mer

PAX i skolan

Linnea Lindquist arbetar som rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Angered. Hon drivs av att göra skillnad och alltid behålla tron på det kompetenta barnet. Hon blev introducerad för PAX i skolan av sin skolpsykolog och att hon var till en början skeptisk. Hennes intresse väcktes av studier och utvärderingar av PAX.

Läs mer

PAX i skolan i SVT Norrbotten

SVT Norrbotten besökte läraren Lisa Pettersson vid Djuptjärnsskolan i Kalix. Djuptjärnsskolan har tre lågstadielärare som utbildats av sin skolpsykolog.

Läs mer

En titt bakom kulisserna vid implementeringen av PAX i hela Ljusdals kommun. Skolpsykolog Olle af Klintberg berättar.

Läs mer

Skolvärlden: Metoden hyllas efter besöket: "Fler skolor skulle ha nytta av det"

Skolvärlden rapporterar om Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Matilda Ernkrans besök på Kästaskolan i Huddinge.

Läs mer

Åsa Fahlén

Vi som jobbar med PAX blev väldigt glada och smickrade när ordförande för lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén nämne oss i årets första ledarkolumn i Skolvärlden.

Läs mer

Gustav Nilsson, PAX i skolan

Verksamhetsledaren Gustav Nilsson intervjuas om hur PAX kan vara en del i att förbättra arbetsmiljön för lärare.

Läs mer

Skolvärlden: Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Skolvärlden besökte Gärdesskolan för att se hur läraren Maria Lychnell använder PAX i sitt klassrum. Hon berättade bland annat om hur hon märker att hennes egen arbetsro påverkas positivt av PAX.

Läs mer

Skolvärlden - Ny metod för lärare skapar studiero i klassrummet

”PAX i skolan” har minskat mängden störande och ofokuserat beteende till hälften, samtidigt som lärarnas stressnivå sjunkit till en tredjedel.

Läs mer

29/29